Delosgaia

Welkom bij onze Costa Rica reis

 • Waarom Costa Rica?

 • Costa Rica is een land in Midden Amerika met een bijzondere omstandigheid. Het heeft natuurbeheer hoog zin zijn vaandaal staan, is geen dictatuur, kent geen leger en de bevolking is de meest gelukkige van de gehele wereld. Het is er even veilig als in menig Europees land en vaak nog veiliger dan in de Verenigde Staten. Het is er prima vertoeven met een schitterende natuur, aardige mensen en het fijn om er rond te trekken.

 • Costa Rica (Rijke Kust) heeft zijn naam gekregen van Cristobal Columbus. Bij zijn laatste bezoek aan de Nieuwe Wereld zette hij voet aan wal op grond dat nu tot de republiek Costa Rica behoort. Hij ontmoette daar de inheemsen volledig versiert met gouden en jade sierraden. Columbus dacht dat het land rijk was aan goud en edelstenen en noemde het daarom Costa Rica.
  Columbus had het fout en in de eerste 300 jaar van de Spaanse bezetting van dit land is er geen goud of jade in de bodem gevonden. Toch verdient Costa Rica zijn naam omdat het een zeer bijzonder rijke flora en fauna heeft, bestaande uit een mix van Noord- en Zuid-Amerikaanse.
  Het land is een eco-land en natuurland zoals er geen ander land in de wereld is, het is verder een politieke oase in het politiek zeer onrustig Midden en Zuid Amerika. De bevolking van het land is zeer tevreden en heeft een hoge levensstandaard, sociale rechtvaardigheid, gezondheidszorg en onderwijs. Het land is redelijk veilig in vergelijking met andere landen in Midden Amerika en Zuid Amerika. Het is even veilig als menig ander West-Europees land. Het land kent sinds 1949 een minimumloon, een 8-urige werkdag, een 48-urige werkweek, betaalde vakanties, het recht om vakbonden te organiseren en om te staken, verbeterde arbeidsomstandigheden en veiligheid, en de vorming van de arbeidsrechtbanken om geschillen tussen werknemers en werkgevers te kunnen beslechten.
  Hier heeft men wel voor moeten vechten en pas na de laatste staatsgreep in 1948 bestaat het Costa Rica zoals we het nu kennen. Groot voordeel was dat er in Costa Rica maar heel weinig groot grondbezitters zijn geweest in vergelijking met de rest van Midden en Zuid Amerika.
  Costa Rica is een van onze bestemmingen geworden nadat we hoorden dat het een vlinderland bij uitstek is. Daarnaast is het een land met een flora en fauna van zowel Noord- als Zuid-Amerika, dit komt door zijn bijzondere ligging in Midden Amerika.
  Dat het land een ecoland en natuurland is, is het gevolg van economische belangen. In de jaren 70 van de vorige eeuw had Costa Rica een ernstig deviezen probleem. De schatkist kreeg gewoon te weinig geld binnen. De politiek besloot daarop om nog niet geëxploiteerde delen van het land vrij weg te geven aan liefhebbers mits ze daarna belasting gaan betalen over het gebruik van het land (Homestead Act). Dit ging goed tot circa 30% van het grondgebied niet toegeëigend was. De politiek besloot om deze gebieden als natuurpark te bestemmen zodat er toegangsgeld kan worden geheven. Dit is zo succesvol gebleken dat er geen enkel ander land in de wereld is dat zo een groot deel van zijn grondgebied als natuurgebied heeft toegewezen.
  Voor onze reis hadden we twee mogelijkheden, of zelf rondtrekken of georganiseerd gaan. Op zich hebben we hier niet lang over nagedacht, we wilden georganiseerd gaan. Zelf rondtrekken, maakt in dit land voor ons niet zo veel uit omdat het geen camperland en kampeerland is. De mogelijkheden om een camper te huren is heel beperkt in Costa Rica. Campings hebben we niet gezien in Costa Rica. Zelf rondtrekken in dit land betekend een auto huren en van hotel naar hotel gaan. Daar hebben we weinig zin in en zijn daarom georganiseerd gaan. Hier zit natuurlijk een groot risico aan omdat je niet weet wie je medereizigers zijn. Het kon erger dan deze reis naar Costa Rica.

 • Hotel San José

  Hotel in José

 • met zijn bewoners...

  • Hoewel Costa Rica uit geologische oogpunt een relatieve nieuwkomer is, is de mens van een nog recentere datum.
   De huidige theorie stelt dat in de laatste ijstijd een landbrug in de Beringstraat heeft bestaan waarlangs de mens vanuit Azië de twee Amerikaanse continenten voor het eerst bereikten. Weinig of geen exacte bewijs is er die aangeeft hoe lang de mens al woont in wat nu Costa Rica is, maar het is algemeen aanvaard dat dit minimaal 7000 jaar is. Die eerste bewoners van dit tropische land waren jager-verzamelaars en hun bewegingen waren waarschijnlijk gerelateerd aan de lokale migratie van de grotere wildsoorten populaties (bv, pekari's en herten).
   Later zijn de inwoners van Midden Amerika lokale gewassen zoals maïs (Zea mays), yuca of cassave (Manihot esculenta) en Pejibaye of perzik palm (Bactris gasipaes) gaan verbouwen. Van deze tijd stammen de oudste potscherven af, wat er op duidt dat men de kunst van het maken van aardewerk begon te beheersen.
   Op het moment dat in een gebied de bewoners beginnen met het verbouwen van gewassen krijgt men ook meer tijd voor het ontwikkelen van creatieve en artistieke talenten. Dit is goed te zien in Costa Rica, talrijke beeldjes en objecten gemaakt van goud en Jade zijn op de archeologische vindplaatsen gevonden.

  • Stenen bal Costa Rica

   Stenen ballen in Costa Rica, afkomst is onbekend

  • Een van de grootste pre-Columbiaanse mysteries is dat van de bijna perfect bolvormige stenen aanwezig in het zuidwesten van Costa Rica, de grootste zijn meer dan 10 meter in diameter met en een gewicht van enkele tonnen. Ze zijn gemaakt van granieten uit de hoogste regionen van het Talamanca gebergte en de stenen bollen zijn alleen bekend van laagland sites als Palmar en Caño Island Biological Reserve. Noch de methode van hun fabricage, noch de precieze aard van hun gebruik door de inheemse bevolking is bekend.
   In het gebied dat nu Costa Rica heet zijn geen grote monumenten blootgelegd. De voornaamste reden voor het ontbreken van grootschalige architectuur, zoals gevonden in Copán in Honduras of Tikal in Guatemala, was waarschijnlijk een tekort aan mankracht. Schattingen van de omvang van de inheemse bevolking in het gebied liggen tussen de 25000 en 400000 mensen bij de aankomt van de eerste Spanjaarden in Costa Rica.

  • Cabecár People

   Cabecár, oorspronkelijke inwoners van Costa Rica. Hebben nooit contact met de Spanjaarden gehad

  • Post-Columbiaanse tijd

  • In 1502 bij de vierde en laatste reis van Christobal Columbus naar de Nieuwe Wereld landde hij op Isla Uvita, een klein eiland voor de kust van wat nu de belangrijkste havenstad Limón is. De inboorlingen die hij ontmoette droegen zulke indrukwekkende goud en jade sieraden dat hij deze regio Costa Rica, letterlijk 'rijke kust' noemde.
   De Spaanse kolonisatie van Costa Rica heeft alleen plaatsgevonden aan de kant van de Stille Oceaan. De oudste vermelding van verkenning van de Pacifische kust is die van Hernán Ponce de León en Juan de Castañeda, die vanuit Panama in 1519 de kust verkende en zo ver noordelijk als de Golf van Nicoya zijn gekomen. Latere expedities brachten de inheemse bevolking van deze regio onder Spaanse heerschappij. Naast het in beslag nemen van het goud dat ze konden vinden begonnen de Spaanse overheerser de inheemse bevolking als slaven te vervoeren naar andere Spaanse koloniën in Amerika. Deze slavenhandel had tot gevolg dat lokale populatie sterk verminderde.

  • Christopher Columbus

   Christopher Columbus

  • Ondanks dat het klimaat aan de westkust overeenkomsten vertoont met het mediterrane klimaat van Spanje en de inheemse bevolking zwaar onderdrukt werd, woonden maar weinig Spaanse kolonisten in de kust streken. Het was pas in 1561 dat de eerste Spaanse expeditie zich waagde in de Central Valley. Deze expeditie is georganiseerd vanuit Nicaragua en stond onder leiding van Juan de Cavallón. De expeditie verkende de Central Valley vanuit de Golf van Nicoya en vestigde de kleine nederzetting van Garcimuñoz.
   In 1562 bracht Juan Vásquez de Coronado meer mensen en materialen uit Nicaragua naar de bestaande nederzetting om deze te versterken. Hij bracht ook een andere houding dan die van de meeste conquistadores, hij geloofde dat het tonen van respect aan de inboorlingen succesvoller is en zag het gebruik van geweld alleen als laatste redmiddel. Het resultaat was een succesvol begin van de kolonisatie van Costa Rica. Ondanks Vásquez de Coronado's humanitaire benadering van de inheemsen betekende het toenemende aantal blanke kolonisten de onomkeerbare ondergang van de inheemse bevolkingsgroepen. De lokale bewoners hadden geen immuniteit tegen de Europese ziekten van de kolonisten.
   Tegen de 17e eeuw begon Costa Rica genoeg landbouw producten te produceren om te kunnen exporteren naar Panama en Nicaragua. Maïs, tarwe (een gewas geïntroduceerd door de Spanjaarden), en tarwemeel, samen met muilezels, behoorden tot de voornaamste export producten naar de buurlanden. Textiel, metalen werktuigen, en een verscheidenheid aan luxe artikelen behoorden tot de meest voorkomende invoer. In deze tijd groeide de bevolking van blanke kolonisten en ontstond er een lokale migratie uit de Cartago gebied naar andere gebieden van de Central Valley. Dit leidde tot de uiteindelijke stichting van de steden van Heredia (Villa Vieja, 1706), San José (Villa Nueva, 1737), Alajuela (Villa Hermosa, 1782), en Escazú (1793).

  • San Jose

   San José begin 20ste eeuw

  • Onafhankelijkheid

  • Gedurende de koloniale periode van Costa Rica is het gebied als een van de provincies van het Guatemalteekse Rijk geregeerd door de Spaanse onderkoning in Guatemala, samen met de provincies van El Salvador, Honduras en Nicaragua. Haar positie als de verste provincie en dat men geen goud, zilver, etc heeft ontdekt zorgde dat er weinig belangstelling voor het gebied. Dit had tot gevolg dat Costa Rica zich kon ontwikkelen in een sfeer van relatieve autonomie in tegenstelling tot de andere provincies van Midden-Amerika.
   Alle provinciale gouverneurs werden benoemd door de Spaanse Koning en waren altijd Spanjaarden. Zonder uitzondering misbruikten de nieuwe gouverneurs hun positie en gebruikten ze voor zelfverrijking en corruptie. Dit werd nog erger aan het einde van de 18de eeuw, Spanje had grote geldproblemen door zijn oorlogen in Europa en gaat de koloniën nu voornamelijk zien als een melkkoe om de eigen financiële problemen te verhelpen.
   Het plukgedrag van Spanje en de corruptie van de gouverneurs leidde tot grote ontevredenheid in diverse delen van Latijns-Amerika en meerdere onafhankelijkheidsoorlogen zijn gevoerd. In de Guatemalteekse gebieden zijn geen ernstig opstanden geweest en op 15 september 1821 is het gehele gebied onafhankelijk geworden van Spanje.
   Het nieuws van de onafhankelijkheid bereikte Costa Rica per koerier in medio oktober 1821 en in november 1821 is de eerste voorlopige regering van Costa Rica gevormd. Dit orgaan stelt de "Concord Pact" op, een document dat wordt beschouwd als de eerste Costa Ricaanse Grondwet. Het pact bepaald de soevereine rechten van Costa Rica om zijn eigen politieke toekomst te bepalen en gegarandeerd vrijheid, het recht op eigendom en andere natuurlijke rechten voor de burgers.
   In Costa Rica is een korte strijd gevoerd tussen imperialisten, vechtend voor aansluiting bij het Mexicaanse Rijk en republikeinen, vechtend voor onafhankelijkheid. De laatste groep is als overwinnaar uit de strijd gekomen en San Josè werd de nieuwe hoofdstad van Costa Rica.

  • Independence Day

   Onafhankelijkheids dag

  • Economie

  • Costa Rica is vanaf de eerste dagen een agrarisch land geweest met groot grondbezitters en kleine zelfvoorzienende boeren familie bedrijven. In de 18de eeuw waren nog maar weinig grootgrondbezitters over omdat het land een groot tekort had aan inheemse arbeidskrachten. De overschot van de producten van de familie boerenbedrijven werden verruild met producten uit Panama en Nicaragua en de ruilhandel was volledig in handen van lokale handelaars.
   Aan het einde van de 18de eeuw zijn veel van de familie boerderijen begonnen met het verbouwen van een buitenlands gewas, Coffea Arabica. Dit had diverse diepgaande economische veranderingen tot gevolg, de familie bedrijven had externe arbeidskrachten nodig voor de koffieteelt en import van levensmiddelen vooral uit Nicaragua.
   De rijke vulkanische bodem van de Central Valley biedt een ideaal klimaat voor de teelt van koffie en dit in combinatie met de agrarische traditie van de meerderheid van de inwoners en de marketing ervaring van de handelaars klasse heeft Costa Rica een economische positie gegeven die veel beter was dan in de rest van Latijns-Amerika. De koffie-export verzorgde tussen de 85 en 90% van de buitenlandse export.
   In de begin periode van de koffie teelt werden de bonen per muilezel vanuit de Central Valley naar Punta Arenas vervoerd om vandaar per schip om Kaap Hoorn heen naar Europa te worden verscheept. Dit was een risicovolle en oncontroleerbare transport weg. Het muilezel pad door de bergen werd al snel verbreed zodat ossenkarren ingezet konden worden. De definitieve transport oplossing zou een spoorlijn van San José naar de Caribische kust zijn. Samen met Engeland werden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van banken en telecommunicatie.
   Voor de spoorlijn verbinding is in 1884 een deal gesloten met een handelaar uit de VS, hij zorgt voor een smalspoorverbinding van San José naar Limon aan de Caribische kust. In ruil kreeg hij 300.000 hectare in de oostelijke laaglanden voor de teelt van bananen. Voor zijn activiteiten hoefde hij verder maar een minimale afdracht een de schatkist van Costa Rica te doen.
   Voor de bananenplantages en de bouw van de spoorlijn werden Afro-Amerikaanse arbeiders uit Jamaica overgebracht. Hun afstammelingen zijn tot in het midden van de twintigste eeuw behandeld als tweede rangburgers maar na de burgeroorlog van 1948 zijn het volwaardige inwoners van Costa Rica geworden. In het land bestaat een unieke cultuur aan de Caribische kant met een onderscheidend Jamaicaanse smaak.
   Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw echter wist de vooruitgang in de gezondheidszorg en het onderwijs geen gelijke tred te houden met de economische ontwikkeling. Met de toegenomen aandacht voor de sector van de volksgezondheid, steeg de levensverwachting van 35 naar 56 jaar tussen 1920 en 1950. Ook de uitbreiding van openbaar onderwijs resulteerde in een daling van het analfabetisme van 55% in 1910 tot 33% in 1930, en tot 21% in 1950.

  • Koffie export Costa Rica

   Costa Rica is wereld bekend om zijn koffie

  • De revolutie van 1948

  • Dat Costa Rica geen leger heeft en een goed functionerend democratisch systeem kent is een van de vele dingen dat bekend is over Costa Rica. Wat velen niet weten is dat deze beide pas bestaan sinds 1949. In de periode van 1821 tot 1948 waren verkiezingsfraude en staatsgrepen een vast onderdeel van de lokale politieke realiteit. Vele factoren creëerde de politieke situatie die resulteerde in een korte burgeroorlog in 1948.
   Costa Rica verdiende bijna niets aan de bananenhandel en voor de staatsinkomsten werd belastingen geheven op de invoer van producten. De wereldwijde depressie in de jaren dertig van de 20de eeuw hadden grote gevolgen voor de koffie en bananenhandel op de wereldmarkt en daarmee voor de staatskas. De economische omstandigheden veroorzaakte een ernstige sociale crisis gekenmerkt door werkloosheid, voedsel schaarste, verlaagde lonen voor werknemers bij de overheid, en een algemene daling van de levensstandaard waaraan Costa Ricanen gewend waren.
   Al voor de depressie eiste de Costa Ricanen betere werk- en leefomstandigheden voor arbeiders en dit was het startblok voor de oprichting van de Costa Ricaanse Communistische Partij in 1931. Diverse stakingen verplichte de overheid voor een actiever rol om de sociale en economische problemen op te lossen. In 1943 zijn betere sociale en arbeidsomstandigheden vastgelegd in de grondwet. Dit veroorzaakt grote onrust onder de heersende economische klasse en dit resulteerde in een politieke patstelling. Een kandidaat van de heersende klasse is met een krappe meerderheid van 10.000 stemmen als president gekozen en de wetgevende macht kwam in handen van de Victory Block, een coalitie van de aanhangers van de vorige president en de Communistische Partij. Beide partijen betichtte elkaar van corruptie en machtsmisbruik.
   Dat was de vonk in het kruitvat. Op 12 maart 1948 bereikte San José het bericht dat een groep revolutionairen onder leiding van José Figueres de stad San Isidro del General in het zuidelijke deel van de provincie heeft bezet. De revolutie duurde vijf weken met sporadische gevechten waarin Figueres 'troepen, zelfbenoemde als het Nationaal Bevrijdingsleger, zegevierde over de slecht georganiseerde en slecht geregisseerde Costa Ricaanse leger. Op 19 april heeft de regering besloten om zich over te geven aan Figueres.
   Na deze korte burgeroorlog kreeg Figueres voor de periode van 18 maanden alle ruimte om de nodige hervormingen door te voeren. Onder anderen waren dit de nationalisatie van het bankwezen, de oprichting van een 10% kapitaalgoederen belasting, het verbod van de Communistische Partij, de afschaffing van de nationale strijdkrachten, en de oprichting van de Costa Ricaanse Electric Institute (ICE). Niet al deze maatregelen werden met plezier ontvangen door alle lagen van de bevolking. In 1949 heeft de National Constitotial Assembly een nieuwe grondwet geratificeerd waarin de betere sociale en arbeidsomstandigheden opnieuw zijn vastgelegd.
   De periode 1950-80 is getypeerd door een ongekende groei van de publieke sector, de modernisering en diversificatie van de economie van het land, en de opbouw van een enorme staatsschuld. Costa Rica bezit nu een betere gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur dan de meeste andere Latijns-en Midden Amerikaanse landen.

  • José Figueres

   José Figueres, leider van de opstand in 1948

  • het landschap

  • Costa Rica ligt in Midden America op circa tien graden ten noorden van de evenaar en 84° westerlengte. Het land ligt in een noordwest zuidoost oriëntatie met de Caribische Zee in het oosten en de Pacific in het westen. De totale kust lengte is 1.228 km waarvan 212 km aan de Caribische kant en 1016 km aan de kant van de Grote Oceaan.
   In het noorden deelt Costa Rica een 309 km lange grens met Nicaragua en in een zuiden een 330 km Lange grens met Panama. Het grondgebied van Costa Rica is 51.100 km², waarvan 50.660 km² land en 440 km² water.
   De topografie van Costa Rica bestaat uit kustvlaktes met een aantal berg ruggen in de lengte richting van het land. Deze bergen vormen de waterscheiding tussen de Caraïben en de Grote Oceaan. Al deze gebergte ketens zijn van vulkanische oorsprong. Het noordoosten van het land is geheel vlak en de grote oceaan kust is bergachtig met pieken tot wel 1000m.
   Van noord naar zuid onderscheiden we de volgende bergruggen:

   Cordillera de Guanacaste bij de grens met Nicaragua met de Miravalles als hoogste piek van 2028 m, dit is een uitgedoofde strato vulkaan. De actieve Rincon de la Vieja vulkaan met een hoogte van 1916 m maakt deel uit van deze bergrug

   Cordillera de Tilarán ligt ten westen van Lake Arenal en vlak bij de actieve Arenal Vulkaan. Monteverde cloud forest reserve ligt aan de rand van deze bergrug.

   Cordillera Centro begrenst de Central Valley aan de noordkant. De vulkanen Poás, Barva, Irazú en Turrialba maken deel uit van deze bergen. De hoogte piek is Irazú met een hoogte van 3432 m

   Ten zuiden van de Central valley ligt de Cordillera de Talamanca, dit is de oudste van de bergruggen en heeft de Cerro Chirripó van 3820 m als hoogste piek. In de laatste ijstijd was een deel van deze bergrug bedekt door gletsjers.

   De Cerros de Escazú ligt aan de zuidkant van de central valley en wordt gerekend tot het noordelijke deel van Cordillera de Talamanca.

  • Map British Columbia

   Topography Costa Rica

  • weer en klimaat

  • Costa Rica heeft een tropisch en subtropisch klimaat en is onderdeel van het Neotropisch gebied. Het land bevat meerdere ecoregio's, met inbegrip van Costa Ricaanse seizoensgebonden vochtige bossen, Bocas del Toro-San Bastimentos Island-San Blas mangroves, Mosquitia-Nicaraguaanse Caribische kust mangroves, Zuid-Dry Pacific Coast mangroves, Midden-Amerikaanse droge bossen, en Talamancan bergbossen. Een inham van de Stille de Golf van Nicoya bevat een aantal kleine eilanden, de grootste van deze is Chira Island met een bevolking van ongeveer vierduizend.
   Costa Rica's droge seizoen is in de meeste plaatsen van december tot april, terwijl het regenseizoen loopt van mei tot november. Aan de Caribische kust is december veruit de natste maand. De hooglanden gebieden zijn altijd koeler.
   Costa Rica gaat zijn regenseizoen in wanneer de instroom van de vochtige lucht van beide oceanen samenvalt met de sterke convecties boven land veroorzaakt door de opwarming van de grond. Deze opwarming is het sterkst wanneer de zon recht boven het land staat. Neerslag in Costa Rica vloeit voort uit de interactie van de passaatwinden met lokale topografie. Wanneer door de passaatwind de met vocht beladen warme lucht uit de Caribische Zee boven het land komt veroorzaken de grote verschillen in land en zee temperatuur zware regenbuien. Verder landinwaarts komt de vochtige Caribische zeelucht in contact met de oostelijke uitlopers van de vulkanische bergketen van het land. De lucht wordt gedwongen op te stijgen waardoor het afkoelt en daarbij minder vocht kan vasthouden. De oostelijke hellingen van de vulkanische bergketens zijn de natste plekken in het land met een gemiddelde jaarlijkse neerslag van meer dan 4000mm. Dit zijn de gebieden waar de nevelwouden zijn te vinden.
   Regionale weersomstandigheden, zoals tropical waves, tropical depressions, en zelfs orkanen in het noorden en het oosten van het Caribisch gebied, hebben grote invloed op de neerslag in Costa Rica. De eerste twee atmosferische verschijnselen veroorzaken meestal een verhoogde neerslag aan de oostelijke kant van het land, wanneer ze door het westelijke deel van de Caribische Zee bewegen. Orkanen ver weg op de Grote oceaan kan leiden tot wat hier bekend staat als temporales del Pacifico. Dit zijn regenachtige periodes wanneer lucht uit de Pacific, beweegt in de richting van het lage druk in het Caribisch gebied en tegen de westelijke vulkaan hellingen en bergen zijn water verliest als regen.

  • Climate Zones BC

   Temperatuur verdeling in Fahrenheit

  • en zijn geologie

  • Geologisch gezien is Costa Rica nog een jonggebied. Amper 50 miljoen jaar geleden was dit gehele gebied van de Midden-Amerikaanse landengte tussen Guatemala en Colombia oceaan bodem. De gehele Midden-Amerikaanse landengte heeft een vulkanische oorsprong, veroorzaakt door de subductie van de diverse westelijk gelegen oceanische platen.
   Costa Rica en zijn buurlanden maakten van 40 miljoen jaar tot 3 miljoen jaar geleden deel uit van een vulkanische archipel gelegen op de westrand van de Caribische plaat gelijk aan wat nu Japan en de Filippijnen zijn in het westen van de Grote Oceaan.
   Circa 3 miljoen jaar geleden is de Isthmus (landengte) van Panama volledig gesloten waardoor er geen uitwisseling tussen de Atlantische en de Grote Oceaan meer kon plaatsvonden. Dit had grote gevolgen voor het klimaat op Aarde. De algemene opvatting is dat hierdoor de warme golfstroming is ontstaan waarmee warm subtropisch water van de Golf van Mexico naar Noordwest Europa wordt getransporteerd. Vooral op het noordelijke halfrond veroorzaakte dit veel meer neerslag in de vorm van regen en sneeuw in West Europa en het ontstaan van een serie van ijstijden afgewisseld door interglaciale periodes.

  • Belts BC

   Vulkanische gordel van Midden Amerika

  • Groei van Midden Amerika


   De Caribische plaat ligt ingesloten tussen zes tektonische platen, in het westen zijn dit de Cocos en de Nazca plaat. Ten noorden ligt de plaat van de noord Atlantische Oceaan en Noord-Amerika, Mexico en het noordelijkste deel van Guatemala liggen op deze tektonische plaat. In het zuiden en oosten ligt de Zuid Amerika plaat met het continent van Zuid Amerika en de zuid-Atlantische oceaan. Het uiterste noorden van Zuid-Amerika maakt deel uit van de Noordelijke Andes plaat en Costa Rica met Panama vormen samen de Panama plaat.
   Alle randen van de Caribbean plaat zijn tektonische actief, wat betekend dat er allerlei beweging tussen de platen plaatsvindt. Dit veroorzaakt aardbevingen en vulkanisme. Costa Rica, gelegen aan de westkant van de Caribische plaat, maakt deel uit van de gordel van vuur. Dit is een keten van vulkanen rond de gehele Grote en Stille Oceaan.
   De Caribbean plaat zelf is geen star lichaam, intern vindt er veel tektonische activiteiten plaats en diverse tektonische provincies zijn te onderscheiden in deze tektonische plaat. Juist deze mozaïsche structuur van de Caribbean plaat maakt het moeilijk om het ontstaan van de plaat te verklaren. In de literatuur zijn twee stromingen te vinden met een eigen verklaring over het ontstaan van de Caribbean plaat.

  • Belts BC

   Puzzel van Midden Amerika, de pijlen zijn de bewegingsrichting met snelheid in mm/jaar

  • Cocosplate schuift onder Costa Rica

   Er is een stroming die verklaart dat de onderdelen van de Caribbean plaat allemaal afkomstig zijn van gebieden ten westen van Midden Amerika, dus uit de Grote Oceaan.
   De andere stroming geeft aan dat de Caribische plaat oorspronkelijk deel uitmaakte van de riftzone van de noord Atlantische oceaan waardoor Noord Amerika gescheiden werd van West Afrika. Deze riftzone markeerde het begin van het opbreken van het supercontinent Pangea in Gondwana en Laurasia. Ze geven aan dat de niet-actieve riftzone in de Caribische plaat deel uitmaakte van de riftzone die Pangea opsplitste. Deze stroming geeft aan dat de Caribische plaat geïsoleerd raakte van Noord en Zuid Amerika op het moment dat de opsplitsing begon van Zuid Amerika en Afrika, daarbij de zuidelijke Atlantisch Oceaan vormend.
   Verder onderzoek zal nodig zijn om het ontstaan van de Caribbean plaat te verklaren, op het moment lijkt er op dat het tweede model de beste verklaring is omdat dit model eenvoudiger is en beter aansluit bij geologische ontdekkingen.

  • Subductie Costa Rica

   Subduction Cocos Plate onder Costa Rica

  • Ontstaan Midden Amerika

   Costa Rica bevat twee vulkanische gebergten ketens gescheiden door een oost-west lopende laagvlakte dat de Central Valley genoemd wordt. De noordelijke gebergte keten bevat de Codillera de Guanacaste en de Cordillerra de Tilarán. De zuidelijke gebergte keten bestaat uit de Cordillera de Talamanca. De Central Valley waar San José, de hoofdstad en Cartago, de voormalige hoofdstad in liggen vormt de grens tussen twee microcontinenten.
   De westelijke plaatgrens van de Caribische tektonische plaat is een zogenaamde subductie zone. Op deze plaats schuift de Cocos plaat onder de Caribische plaat. Dit proces gaat gepaard met aardbevingen en vulkanisme. De aardbevingen zijn het gevolg van drukopbouw op het glijvlak waar de twee platen langs elkaar glijden. Deze drukopbouw ontlaat zich in de vorm van aardbevingen. Deze diepte van deze aardbevingen neemt toe met de afstand van de subductie zone en toont aan dat de Cocos plaats in de mantel verdwijnt. Daar warmt de plaat op en verandert uiteindelijk in magma. In dit gehele proces gaat een deel van de sedimenten en veel zeewater mee de diepte in. Uiteindelijk vormen zij een groot deel van de lava die de vulkaan uitbarstingen in Costa Rica veroorzaken.

   Bij het opschuiven van de Cocos plaats onder Midden Amerika schaaft de bovenliggende plaat als een kaasschaaf het bovenste deel van de Cocos plaat er af. Dit bevat de bovenste sedimentlagen, seamount en alles wat verder op de bodem ligt. Dit materiaal stapelt op aan de voorkant en veroorzaakt een aangroei van de tektonische plaat en daarmee van het landoppervlakte van Midden Amerika.
   De eerste vulkanen van Midden Amerika waren onderzees. De op een stapeling van het afgekoelde lava en het afgeschraapte topmateriaal van de onderliggende plaats zorgde er voor dat de vulkanen boven zeeniveau kwamen. Op deze wijze is een keten van vulkanische eilanden gevormd in een lijn evenwijdige aan en ten oosten van de contactzone tussen de twee platen.
   Met het verstrijken van miljoenen jaren en vele uitbarstingen zijn de ruimtes tussen de vulkanen opgevuld totdat circa drie miljoen geleden de landbrug tussen Centraal en Zuid-Amerika voltooid is. Dit had grote gevolgen voor de planten en diersoorten van het zuidelijke en noordelijke deel. Uitwisseling van Flora en Fauna is plaats gaan vinden. In Zuid Amerika leefden eerst alleen buidelzoogdieren en in Centraal- en Noord Amerika placenta zoogdieren. Nu vinden we in Zuid-Amerika ook placenta zoogdieren en een aantal buidelzoogdier soorten zijn ten noorden van de landbrug te vinden.
   De ligging op de landbrug tussen de twee grote continenten is voor een groot deel verantwoordelijk voor de ongelooflijke hoge biodiversiteit in een gebied zo klein als Costa Rica.
   Costa Rica is een land met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Dit is ook het gevolg van de indrukwekkende topografie met zijn diversiteit van klimatologische omstandigheden in de bergen en de hoogte van de bergen. Pas in de laatste drie miljoen jaar hebben de bergen hun huidige hoogte bereikt. De bergen ten zuiden van de Central Valley komen boven de 3 km uit en zijn daarmee hoger dan de bergen ten noorden van de Central Valley. In de laatste ijstijd zijn op de hoogste toppen gletsjers geweest en nu is het klimaat nog steeds alpien met vorst gedurende de nacht.

  • Isthmus of Central America

   Ontstaan van Midden America

  Verwerking GPS Data

  • In onze pagina’s van de verschillende reizen plaatsen we tracks van de route die we op elke reis hebben afgelegd. Vanaf onze Zambia-Zuid Afrika reis in 2008 hebben we daarvoor een GPS tracker bij ons, de Garmin 60CSx. Deze hebben we gebruikt tot onze 2015 reis naar Australië. Deze is daarna vervangen door Garmin GPSMap 64s.
   De eerste maakt alleen gebruik van de GPS satellieten van de VS, de tweede gebruikt ook Russische Glonass satellieten en je ziet op het moment de eerste GPS trackers op de markt komen die het Europese Galileo systeem onder steunen, zoals de gloednieuwe Garmin Overlander.
   Het verschil tussen de drie systemen is voor een GPS tracker niet zo groot, de plaatsing nauwkeurigheid is en blijft 3 meter. Wat wel verbeterd is het gebruik is moeilijk omstandigheden zoals in een nauw dal of in een bos. De Garmin 60CSx had in het deze omstandigheden heel erg moeilijk en achteraf moeten we altijd veel corrigeren. In dat opzicht is de positionering met de GPSMap 64s beter en sneller, iets dat welk begrijpelijk is want deze GPS tracker werkt met signalen van 30 satellieten van beide systemen.

   Hoe verwerken we de data van de GPS tracker:
   Achteraf en vaak ook onderweg downloaden we de positie gegevens van de tracker en verwerken deze in de Garmin software. Dat is Mapsource voor de 60CSx en BaseCamp voor de 64s. Mapsource wordt niet meer ondersteunt. Basecamp is gratis en te downloaden vanaf de Garmin website.

   Nadat de gegevens van de tracker zijn gedownload controleren we alles en exporteren de gegevens in een KML bestand. Dat is het bestandsformaat van de Google Earth en Map.
   In Google Earth verwijderen we alle overbodige gegevens en scheiden de positie tracker data van de waypoint data. Als laatste stap exporteren we de tracker data als KMZ. Dit is een gezipte versie van een KML-bestand. Nu heeft Google Earth een vervelende bug, de minimale breedte van een track is 2 mm ook al geef je 1mm op. Deze passen we in het KMZ handmatig aan naar 1 mm.
   Het resultaat is zichtbaar als je op de bovenstaande button met de map klikt. Dit is een kaart in Google Maps, de tracks zijn te zien als je op “ -Kies een reis- ” klikt.

  • tracks Costa Rica

   Nu de kaarten, je hebt er niets aan als je GPS tracker de route vastlegt zonder dat je weet waar je zit. Daarvoor zijn kaarten nodig. Nu is het fijne van Garmin dat ze gebruik maken van de opensource kaarten van OpenStreetmap. Er zijn diverse websites die kaarten van Europa aanbieden, voor ons zijn de bekendste Free maps for Garmin brand GPS devices en Openmtbmap.
   In de eerste jaren maakten we heel veel gebruik van de eerste site maar tegenwoordig vooral van Openmtbmap en dat vooral omdat zij ook topografische bestanden meeleveren. Niet alle kaarten zijn gratis maar je kan een levenslang abonnement nemen op de kaarten voor een klein luttel bedrag van €90,00. De kaarten worden met de Garmin software verzonden naar de GPS tracker of welk ander Garmin GPS apparaat.